gallery/linkedin-logo

Följ oss på LinkedIn
för nyheter och innehåll

Genom Mentor Academies får du och ditt företag stöd och format för att förpacka,
förmedla och skapa nya möjligheter utifrån er expertis och erfarenhet. Beroende på vad som ger störst nytta och bäst effekt hjälper vi er att förpacka och erbjuda er erfarenhet
i böcker, guider, e-kurser, poddar, webinars, föreläsningar och mentormöten. 
Vi hjälper er även att distribuera det värdeskapande innehåll som skapas, att bjuda in
till föreläsningar och att knyta ihop bollplanksmöten som början på en stark relation.

Några av våra uppdragsgivare:

gallery/skärmavbild 2018-03-24 kl. 12.44.09
För konsultbolag

Veckans Expert:

Helén Rigamonti

Visa upp er expertkunskap
– skapa intresse, få nya kunder, affärer & kontakter
För specialistföretag
För alla verksamheter

Skapa nya ingångar och intäktsmöjligheter, nå nya kunder

Visa upp och få tyngd bakom er expertis, utveckla och vinn nya affärer

Nå igenom bruset med innehåll som ger stort värde och profilerar er

"Vi har fått möten, producerat
och distribuerat böcker, fått nya 
kunder och nya uppdrag, samt 
nya spännande kontakter med
hjälp av Mentor Academies"

 

Gunilla Barrskog, Ledarskapskonsult
 

Hur kan ni visa upp er
expertis och vinna affärer?

Mentor Academies startar nu upp 
AI-projektet Advisor, där råd från erfarna experter utgör stommen för en digital mentortjänst. Målet är att lansera Advisor 2020 till en bredare publik.

Senaste nytt

Kontakta oss så bjuder vi på ett rådgivande
möte baserat på våra erfarenheter.

Hör av dig till:
entimme@mentoracademies.se

Nu går startskottet för spännande AI-projektet Advisor!

gallery/advisor logo
Se exempel från andra

Mentor Academies presenterar exempel från erfarna experters olika produktioner, du kan ta
del av dem inom ramarna för From the Gurus,
som är vårt övergripande format. Se exempel

gallery/fromthegurus
gallery/mentor formats
gallery/gunillab
gallery/1timme
  • Ledarskapsutveckling

  • Interkulturellt ledarskap

  • Organisationsutveckling

gallery/helén rigamonti
gallery/ma formats