gallery/skärmavbild 2018-05-28 kl. 23.14.22
gallery/linkedin-logo

Följ oss på LinkedIn
för nyheter och case

Våra erfarna experter står bakom kreativa, interaktiva tester som blir ett inspirerande utbildningsinslag för medarbetare. Vi erbjuder dels färdiga tester inom olika specialområden och dels interaktiva tester utvecklade speciellt för er. Testerna är mycket uppskattade av medarbetarna och används till exempel för att förankra strategier, värderingar, förändringsprojekt, kundinsikter, regelverk och nya tjänster.

Testa här - Sociala media >>
Testa här - GDPR >>
Testa här - Agila framgångsfaktorer >>

Exempel på uppdragsgivare:

gallery/skärmavbild 2018-03-24 kl. 12.44.09
Namn  
Företag  
E-post  

Få presentation om tester

gallery/skärmavbild 2018-05-28 kl. 22.30.57
Namn  
Företag  
E-post  

Få presentation om föreläsningar

Våra erfarna experter håller skräddarsydda föreläsningar inom sina respektive specialistområden, baserat på er verksamhet, era fokusområden och analys av var det kan finnas viktiga kunskapsluckor att fylla inom er organisation. Föreläsningarna hålls på plats hos er, för mindre eller större grupper, och brukar normalt vara ca 1 timme långa.

Populära föreläsningsområden:
>> Digital Transformering
>> Sociala Media
>> Coachande Ledarskap
>> Agila projektsamarbeten
>> GDPR

Veckans Mentor:

Karl Schultz

  • Ledarskap
  • Digital transformering
  • Innovation

Se profil >>

gallery/skärmavbild 2018-05-29 kl. 08.49.19

Våra erfarna experter är coachande mentorer för personer som behöver individuell utveckling inom
nya roller eller kunskapsområden. Kunskaps- och erfarenhetsutbytet är helt anpassat utifrån de behov och förutsättningar som finns, det är som att ha en privatlärare med fokus helt och fullt på en elev. Mentorskapet sker dels i form av möten men också i löpande avstämningar där mentorn är bollplank.


Populära mentorskapsområden:
>> Ledarskap
>> Digital strategi
>> Kundservice
>> CRM & Analys
>> Agila metoder

>> Dataskydd & Integritet

Namn  
Företag  
E-post  

Få presentation om mentorskap

Vi använder dina personuppgifter enbart för att skicka presentation och följa upp ditt intresse.

Vi använder dina personuppgifter enbart för att skicka presentation och följa upp ditt intresse.

Vi använder dina personuppgifter enbart för att skicka presentation och följa upp ditt intresse.

gallery/karl schultz webb