Arbetar du inom
HR eller är ledare med personalansvar?

 

gallery/bredbild

Är du intresserad 
av en mentor för 
din utveckling?

Möt våra Mentorer

Den traditionella bilden av mentorskap i företag och organisationer är ofta att det handlar enbart om chefsutveckling. Mentorskap har en mycket större potential än så

 

Vi använder mentorskap för utveckling av enskilda medarbetare och organisationen
med kunskap och bollplank för olika roller och för att bygga upp ny kompetens.

För HR och ledare med personalansvar har vi skapat nya, effektiva verktyg 
inom områden som Talent Management, Competence Supply,
Succession Planning och Onboarding.

 

 

Få en presentation om våra lösningar

Namn:  
Företag:  
E-post:  

Varmt välkommen till Helén Rigamonti som ny mentor!


November 2017: Vi hälsar Helén Rigamonti varmt välkommen som mentor hos Mentor Academies. Helén har en lång och gedigen erfarenhet från ledarskap, organisationsutveckling och organisationsanpassning i såväl mindre som större verksamheter. Helén har även gedigen erfarenhet inom kundservice och kundfokusarbete samt specialistkompetens inom Customer Success-program för att utveckla verksamheten med kundnyttan som drivande kraft. Helén är mycket väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och organisationer, och är även mentor för ledande befattningar samt ledningsgrupper.

 

För mer information kontakta: niklas.borgsved@mentoracademies.se

 

Per Johansson ny mentor hos Mentor Academies


November 2017: Vi hälsar Per Johansson varmt välkommen som mentor hos Mentor Academies. Per är expert inom E-handel, Supply chain, Sourcing/Outsourcing/Offshoring och Digitalisering. Per har en bakgrund från såväl ledande befattningar i börsnoterade bolag som senior partner inom managementkonsulting. Han har vid ett flertal tillfällen ansvarat för verksamheter med stora utmaningar i en dynamisk omvärld. Han har framgångsrikt verkställt bolagstransformationer och kostnadsreduktioner både i Europa och globalt samt drivit verksamheter och förändringsprogram i Ryssland och CEE.

 

För mer information kontakta: dan.haneklint@mentoracademies.se

 

Har ni behov av externt bollplank för styrelse eller ledning?


Oktober 2017: Vi hälsar Karl Schultz varmt välkommen som mentor hos Mentor Academies. Karl är mycket väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom såväl mindre som större organisationer och är mentor för styrelser samt ledande befattningar. Han har en lång erfarenhet från arbete med digitala strategier, digital affärsutveckling och digital omställning. Karl har även god kunskap och inblick i innovationsprocesser och produktutveckling, bland annat från mångåriga uppdrag i ledande befattningar inom TeliaSonera.

 

För mer information kontakta: niklas.borgsved@mentoracademies.se

 

Vi hälsar Gunilla Barrskog varmt välkommen som mentor!


Oktober 2017: Gunilla Barrskog har en lång och gedigen erfarenhet från ledarskapsutveckling och coachning av ledande funktioner, ledningsgrupper och team. Hon har en bakgrund från bland annat Arbetsförmedlingen, Räddningsverket och Försvarsmakten.  Gunilla är mycket väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och organisationer, och är mentor för ledande befattningar samt ledningsgrupper.  Hon fungerar även som ett coachande stöd vid frågor gällande konflikthantering på arbetsplatsen och krishantering, samt företagande och affärsutveckling med inriktning på mångfald och jämställdhet. 
 

För mer information kontakta: niklas.borgsved@mentoracademies.se

 

Är du på jakt efter stöd inom effektiva projektsamarbeten?


September 2017: Vi hälsar Carl-Johan Runer varmt välkommen som mentor hos Mentor Academies.

Carl-Johan är expert inom lösningar för att skapa flödeseffektivitet och produktiva, korsfunktionella team-samarbeten, där projekt, processer och aktiviteter planeras och dokumenteras på ett sådant sätt att organisationen hela tiden blir lärande och effektivt kan hantera förändring i en ständigt föränderlig värld. Carl-Johan har gedigen erfarenhet från att utveckla agila, digitala plattformar för samarbete, projektplanering och processtyrning anpassade för såväl mindre som stora organisationer. 


För mer information kontakta: dan.haneklint@mentoracademies.se

 

Vi hälsar Peter Lapalus varmt välkommen som mentor!


September 2017: Peter Lapalus är expert inom lösningsarkitektur, systemutveckling och systemintegration. Han har lång och gedigen erfarenhet av IT-projekt och rollen som CTO inom såväl större som mindre verksamheter. Peter har även gedigen kunskap och erfarenhet av tekniska plattformar inom sociala media samt datadriven marknadsföring. Peter har en bakgrund inom organisationer som Ragn-Sells, Lantmännen, Swedavia och Odyssey där han nu är verksam som Partner & CTO. Varmt välkommen Peter!


För mer information kontakta: niklas.borgsved@mentoracademies.se

 

Varmt välkommen till nya mentorn Tomas Yangbyn


September 2017: Tomas Yangbyn är ny mentor hos Mentor Academies. Han har en lång och gedigen erfarenhet från arbete med kundservice, kundrelationer, utveckling av kundupplevelse samt kundinsiktsarbete. Tomas har i detta arbete omfattande erfarenhet och insikter i hur digitala verktyg och lösningar kan användas för att utveckla organisation, processer och gränssnitt inom kundservice och kundupplevelsen.  


För mer information kontakta: niklas.borgsved@mentoracademies.se

 

Vill du utvecklas inom Retail?


Augusti 2017: Vi hälsar Joakim Bodin välkommen som mentor. Joakim är expert på detaljhandeln efter många år med egen butik och senare flera ledande positioner på Media Markt. Joakim har väldigt god kunskap inom B2B-försäljning i allmänhet och försäljning genom återförsäljare i synnerhet. Joakims breda erfarenhet som både inköpare och leverantör har gett honom stor insikt i vad som krävs för att lyckas, oavsett vilken sida av bordet man sitter på. Kul med en retailexpert ombord, välkommen Joakim!


För mer information kontakta: dan.haneklint@mentoracademies.se

 

Katarina Jönsson ny mentor inom sociala media


Augusti 2017: Vi hälsar Katarina Jönsson varmt välkommen till Mentor Academies! Katarina är expert inom digitala kanaler och digital transformering för att utveckla verksamheter och har djup kunskap inom sociala media, med bland annat erfarenhet som ansvarig för sociala media inom mediabyrå. Katarina är väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och är mentor för ledande befattningar.


För mer information kontakta: niklas.borgsved@mentoracademies.se

 

Marie Wetterstrand mentor inom kundservice och förändring 


Juni 2017: Varmt välkommen till Mentor Academies hälsar vi Marie Wetterstrand! Marie har en gedigen erfarenhet från ledarskap och främst arbete med kundservice, kvalitetsutveckling, förändringsledning och organisationskultur. Marie är väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och är mentor för ledande befattningar. Marie har även god kunskap och inblick i arbete med gruppdynamik och lagsamarbete, och är där mentor för ledare som vill få ut det mesta av sina medarbetare och team. 


För mer information kontakta: niklas.borgsved@mentoracademies.se

 

Anna Lundmark ny mentor inom Internkommunikation 


Juni 2017: Vi välkomnar Anna Lundmark till Mentor Academies. Anna är specialist inom internkommunikation och har en lång och gedigen erfarenhet från strategiskt och taktiskt arbete i både svenska och internationella organisationer som t ex Danske Bank, Skanska, Klarna, Microsoft m fl. Annas breda erfarenhet från stora komplexa organisationer har skapat god förståelse för internkommunikationens utmaningar och dess betydelse för att skapa motiverade och informerade ledare och medarbetare samt en stark företags- och samarbetskultur. 


För mer information kontakta: niklas.borgsved@mentoracademies.se

 

Robert Inghamn ny mentor hos Mentor Academies 


Maj 2017: Vi hälsar Robert Inghamn varmt välkommen som ny mentor hos Mentor AcademiesRobert
har lång och gedigen erfarenhet från arbete med marknadsföring, försäljning och varumärkesarbete inom konsumentvarumärken både lokalt och internationellt. Med kunskap om hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag är Robert mentor för ledande befattningar. Robert har god kunskap och inblick i arbete med gruppdynamik och lagsamarbete, och är där mentor för ledare som vill få ut det mesta ur sina medarbetare och team. 


För mer information kontakta: niklas.borgsved@mentoracademies.se

 

Vi hälsar Mikael Roupé välkommen som mentor 


Maj 2017: Vi är glada att hälsa Mikael Roupé varmt välkommen som ny mentor hos Mentor AcademiesMikael har en lång och gedigen erfarenhet från arbete med digitala strategier, digital affärsutveckling och digital omställning. Mikael är väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och är mentor för ledande befattningar. Mikael har även god kunskap och inblick i investeringsprocesser och investerarrelationer, och är där mentor till entreprenörer som är i behov av stöd inom dessa kompetenser. 


För mer information kontakta: niklas.borgsved@mentoracademies.se

 

De fyra delarna i vår plattform blir allt starkare 


April 2017: Vi har arbetat hårt på att utveckla vår mentorplattform till en ledande lösning för att utveckla och driva mentorprogram inom medelstora och större företag. De fyra delarna i plattformen; Modell&Metod, Mentorcoachning, Mentornätverk och Systemstöd har nu nått den nivån att vi är ute och presenterar samt genomför pilotprojekt. Är ditt företag intresserat av att genomföra en pilot för att se hur mentorupplägg kan bidra med nya lösningar för att rekrytera, utveckla och behålla kompetens? Hör av dig till Niklas Borgsved så får du en presentation av vårt upplägg.


För mer information kontakta: niklas.borgsved@mentoracademies.se

 

Stefan Bergsten ny Key Account Manager 


April 2017: Vi är glada att hälsa Stefan Bergsten välkommen till Mentor Academies. Stefan är Key Account Manager och kommer att ha kontakt med framförallt HR-avdelningar där vår Mentor-plattform fungerar som struktur och verktyg för att effektivt dela kunskap i organisationen och få in ny kunskap genom externa experter.


För mer information kontakta: stefan.bergsten@mentoracademies.se


 

John Wedberg ny mentor inom Försäljning 


Mars 2017: Vi är glada att hälsa John Wedberg välkommen som Mentor inom försäljning hos
Mentor Academies. John är Mentor inom programmet Key Account Management, inom vår Sales Academy. 
Han har en gedigen bakgrund inom försäljning och KAM-ansvar. Bland Johns tidigare roller och ansvar finns till exempel Executive/Strategic sales på Qvalia, Key Account Manager på Proffice
samt 
Key Account Manager på Poolia.

 

För mer information kontakta: dan.haneklint@mentoracademies.se


 

Högaktuell föreläsning om EUs PUL-ersättare


Mars 2017: Nästa år träder EUs nya Dataskyddsreform i kraft, och däribland direktiv som får betydande påverkan på svenska företag vad gäller hanteringen av personuppgifter. Direktiven ersätter PUL och många företag behöver få en bättre kunskap om de förändringar som detta innebär. Därför erbjuder vi en föreläsning om EUs nya Dataskyddsreform som hålls av en expert inom området,
Axel Tandberg som är mentor inom vår Legal Academy.

 

För mer information kontakta: niklas.borgsved@mentoracademies.se

 

 

Influencer Marketing inom kommunikation


När en kurs hos Mentor Academies avslutas är det bara början. För genom Mentor Academies får du efter avslutad kurs tillgång till ett nätverk av likasinnade, andra som har gått samma typ av kurs som du och fler mentorer med expertkunskap. Nätverket har du tillgång till via Linkedin-grupper och då och då bjuds det även in till föreläsningar och andra typer av träffar inom ditt område.

Jonas Fridman ny Mentor inom Management


När en kurs hos Mentor Academies avslutas är det bara början. För genom Mentor Academies får du efter avslutad kurs tillgång till ett nätverk av likasinnade, andra som har gått samma typ av kurs som du och fler mentorer med expertkunskap. Nätverket har du tillgång till via Linkedin-grupper och då och då bjuds det även in till föreläsningar och andra typer av träffar inom ditt område.

Senaste nytt från Mentor Academies

gallery/john wedberg
gallery/axel tandberg
gallery/mikael roupe
gallery/robert inghamn
gallery/anna lundmark
gallery/mentorintro
gallery/marie wetterstrand
gallery/katarina jönsson
gallery/joakim bodin
gallery/tomasyangbyn
gallery/peter lapalus
gallery/calle runer sv
gallery/gunilla barrskog
gallery/karl schultz webb
gallery/per johansson
gallery/linkedin-logo
gallery/helén rigamonti