gallery/startbild

Sök bland våra mentorer

Vill du lära ut och dela med dig av dina erfarenheter? Då är Mentor Academies 
en spännande möjlighet. När du är med i Mentor Academies ingår du i ett sammanhang där du på ett enkelt sätt knyter nya kontakter och får en modell
för att dela dina kunskaper som mentor mot ersättning.

Fyll i här så
skickar vi mer information till dig.

Namn:  
E-post:  
Telefon:  

Jenny Lundström ny mentor hos Mentor Academies


Jenny Lundström har lång och gedigen erfarenhet från ledande roller som VD, Säljchef, nordisk Key Account Manager och Sälj- och marknadsansvarig från branscher som bemanning, rekrytering, IT, facility management och rese/konferens. Jenny har stor erfarenhet från arbete i tillväxtbolag, att leda och driva team, i en snabbrörlig omvärld. Jenny har spetskunskaper inom försäljning, organisation, ledning och verksamhetsutveckling. Med gedigen ledarskapserfarenhet är Jenny mentor för chefer och specialister med ansvar för försäljning, verksamhetsutveckling och digitaliseringsprojekt.

Varmt välkommen Jenny!

 

Se Jennys profil 


När en kurs hos Mentor Academies avslutas är det bara början. För genom Mentor Academies får du efter avslutad kurs tillgång till ett nätverk av likasinnade, andra som har gått samma typ av kurs som du och fler mentorer med expertkunskap. Nätverket har du tillgång till via Linkedin-grupper och då och då bjuds det även in till föreläsningar och andra typer av träffar inom ditt område.

Senaste nytt från Mentor Academies

gallery/john wedberg
gallery/axel tandberg
gallery/mikael roupe
gallery/robert inghamn
gallery/anna lundmark
gallery/marie wetterstrand
gallery/katarina jönsson
gallery/joakim bodin
gallery/tomasyangbyn
gallery/peter lapalus
gallery/calle runer sv
gallery/gunilla barrskog
gallery/karl schultz webb
gallery/per johansson
gallery/linkedin-logo
gallery/helén rigamonti
gallery/cecilia nilsson
gallery/lina jelbring
gallery/helene

Vad är du expert inom? Bli mentor hos oss,

 

 • Ingå i ett spännande sammanhang för att knyta nya kontakter
   

 • Få en bra modell för att vara mentor mot ersättning  
   

 • Nå ut med dina budskap i vår kommunikation och våra kanaler  
   

 • Stärk din profil genom att vara del av Mentor Academies
   

 • Få dokumenterad erfarenhet som mentor

 

Få mer information om att vara mentor hos oss

Få nya kontakter och bra ersättning för att dela med dig av dina kunskaper

gallery/inyang eyoma bergenstråle (sv)

få nya kontakter och bra ersättning!  

gallery/roger pettersson sv
gallery/jenny-lundstrom sv
gallery/konstantin sv

Roger Pettersson ny mentor inom ledarskapsutveckling


Roger Pettersson har en lång och gedigen erfarenhet från arbete inom organisations- och ledarskapsutveckling samt av arbete inom ledarskap och medarbetarutveckling såväl som ledare, konsult och utbildare. Roger har specialistkunskaper inom CSR (Corporate Social Responsibility) och krishantering. Han är väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och är mentor även för ledande befattningar. Roger är utbildad som coach vid Gothia Akademi i Göteborg, samt är Certifierad NLP Business Master Practitioner (INLPTA).

Varmt välkommen Roger!

 

Se Rogers profil

Vi hälsar Konstantin Irina välkommen som mentor!


Konstantin Irina har lång och gedigen erfarenhet från ledande roller inom digital marknadsföring, kommunikation och transformering med fokus på framtagning av digitala strategier och utveckling av kompetenser, arbetssätt, innehåll (t.ex. video) och kanaler (t.ex. mobila appar, digitala nyhetsbrev, social media, produktwebbar, koncernsajter, intranät mm). Han har framgångsrikt lett team och förändringsarbete hos ICA, Philips, Electrolux, Essity / SCA m.fl. Konstantin har bred erfarenhet från B2B, B2C och B2E samt digitalisering inom offentlig sektor. Med gedigen ledarskapserfarenhet är Konstantin mentor för chefer och specialister med ansvar för marknadsföring, digitalisering, Corporate Communications, internkommunikation samt digital produktion. Varmt välkommen Konstantin!

 

Se Konstantins profil 

Jonas Fridman ny Mentor inom Management


När en kurs hos Mentor Academies avslutas är det bara början. För genom Mentor Academies får du efter avslutad kurs tillgång till ett nätverk av likasinnade, andra som har gått samma typ av kurs som du och fler mentorer med expertkunskap. Nätverket har du tillgång till via Linkedin-grupper och då och då bjuds det även in till föreläsningar och andra typer av träffar inom ditt område.

Vi hälsar Inyang Eyoma Bergenstråle välkommen som mentor!


Inyang Eyoma Bergenstråle har en lång och gedigen erfarenhet från arbete inom affärsutveckling, innovation och kvalitetsprocesser i ledande positioner inom såväl svenska som internationella företag och organisationer. Inyang har även omfattande erfarenhet och insikter inom hållbarhetsfrågor, miljö- och hälsostrategier.  Inyang har en lång erfarenhet av att vara mentor och coach, där hon är bollplank för utveckling inom roll och kompetens samt coachar inom personlig utveckling. Hon är väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och är mentor även för ledande befattningar. Varmt välkommen Inyang!

 

Se Inyangs profil 

Helene Schöldsten mentor med lång erfarenhet som coach


Helene har en lång och gedigen erfarenhet från arbete inom marknadsförings- och varumärkes-strategier i ledande positioner på både svenska marknaden och internationellt. Helene har omfattande erfarenhet och insikter inom digital kommunikation och digital transformering/ affärsutveckling. Helene har också en lång erfarenhet av att vara mentor och coach, där hon är bollplank för utveckling inom roll och kompetens samt att arbeta med individer där mentala hinder motverkar utveckling. Helene är väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och är mentor även för ledande befattningar. Varmt välkommen Helene!

 

Se Helenes profil 

Vi välkomnar Lina Jelbring som mentor hos oss


Vi hälsar Lina varmt välkommen till Mentor Academies. Lina är idag marknadschef på Fredells och specialist inom digitala strategier, digital marknadsföring och projektstyrning. Lina har en lång och gedigen erfarenhet från strategiskt och operativt arbete i både svenska och internationella organisationer i olika typer av chefsbefattningar. Linas breda erfarenhet från stora komplexa organisationer har skapat god förståelse för beslutsprocesser ledningsarbete och förändringsarbete. Lina är mentor för ledare och specialister inom marknads- och kommunikationsområdet.
Varmt Välkommen Lina!
 

Se Linas profil 

Ny mentor inom fastighetsbranschen och butiksutveckling


Vi hälsar Cecilia Nilsson varmt välkommen till Mentor Academies! Cecilia Nilsson har en lång och gedigen erfarenhet från ledande roller inom fastighetsbranschen och fastighetsutveckling.  Cecilia har även gedigen erfarenhet inom retail, entreprenörskap och verksamhetsutveckling, bland annat från sin tid inom KF Fastigheter, Jernhusen och Hemsö. Cecilia är mycket väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och organisationer, och är även mentor för ledande befattningar samt styrelsemedlemmar. Varmt välkommen Cecilia!

 

Se Cecilias profil 

Per Johansson ny mentor hos Mentor Academies


Vi hälsar Per Johansson varmt välkommen som mentor hos Mentor Academies. Per är expert inom E-handel, Supply chain, Sourcing/Outsourcing/Offshoring och Digitalisering. Per har en bakgrund från såväl ledande befattningar i börsnoterade bolag som senior partner inom managementkonsulting. Han har vid ett flertal tillfällen ansvarat för verksamheter med stora utmaningar i en dynamisk omvärld. Han har framgångsrikt verkställt bolagstransformationer och kostnadsreduktioner både i Europa och globalt samt drivit verksamheter och förändringsprogram i Ryssland och CEE. Varmt välkommen Per!

 

Se Pers profil 

Varmt välkommen till Helén Rigamonti som ny mentor!


Vi hälsar Helén Rigamonti varmt välkommen som mentor hos Mentor Academies. Helén har en lång och gedigen erfarenhet från ledarskap, organisationsutveckling och organisationsanpassning i såväl mindre som större verksamheter. Helén har även gedigen erfarenhet inom kundservice och kundfokusarbete samt specialistkompetens inom Customer Success-program för att utveckla verksamheten med kundnyttan som drivande kraft. Helén är mycket väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och organisationer, och är även mentor för ledande befattningar samt ledningsgrupper. Varmt välkommen Helén!
 

Se Heléns profil 

Vi hälsar Gunilla Barrskog varmt välkommen som mentor!


Gunilla Barrskog har en lång och gedigen erfarenhet från ledarskapsutveckling och coachning av ledande funktioner, ledningsgrupper och team. Hon har en bakgrund från bland annat Arbetsförmedlingen, Räddningsverket och Försvarsmakten.  Gunilla är mycket väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och organisationer, och är mentor för ledande befattningar samt ledningsgrupper.  Hon fungerar även som ett coachande stöd vid frågor gällande konflikthantering på arbetsplatsen och krishantering, samt företagande och affärsutveckling med inriktning på mångfald och jämställdhet. Varmt välkommen Gunilla!

 

Se Gunillas profil 

Har ni behov av externt bollplank för styrelse eller ledning?


Vi hälsar Karl Schultz varmt välkommen som mentor hos Mentor Academies. Karl är mycket väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom såväl mindre som större organisationer och är mentor för styrelser samt ledande befattningar. Han har en lång erfarenhet från arbete med digitala strategier, digital affärsutveckling och digital omställning. Karl har även god kunskap och inblick i innovationsprocesser och produktutveckling, bland annat från mångåriga uppdrag i ledande befattningar inom TeliaSonera. Varmt välkommen Karl!
 

Se Karls profil 

Vill du utvecklas inom Retail?


Vi hälsar Joakim Bodin välkommen som mentor. Joakim är expert på detaljhandeln efter många år med egen butik och senare flera ledande positioner på Media Markt. Joakim har väldigt god kunskap inom B2B-försäljning i allmänhet och försäljning genom återförsäljare i synnerhet. Joakims breda erfarenhet som både inköpare och leverantör har gett honom stor insikt i vad som krävs för att lyckas, oavsett vilken sida av bordet man sitter på. Kul med en retailexpert ombord, välkommen Joakim!

 

Se Joakims profil

Är du på jakt efter stöd inom effektiva projektsamarbeten?


Vi hälsar Carl-Johan Runer varmt välkommen som mentor hos Mentor Academies.

Carl-Johan är expert inom lösningar för att skapa flödeseffektivitet och produktiva, korsfunktionella team-samarbeten, där projekt, processer och aktiviteter planeras och dokumenteras på ett sådant sätt att organisationen hela tiden blir lärande och effektivt kan hantera förändring i en ständigt föränderlig värld. Carl-Johan har gedigen erfarenhet från att utveckla agila, digitala plattformar för samarbete, projektplanering och processtyrning i mindre och stora organisationer. Varmt välkommen Carl-Johan!

 

Se Carl-Johans profil

Vi hälsar Peter Lapalus varmt välkommen som mentor!


Peter Lapalus är expert inom lösningsarkitektur, systemutveckling och systemintegration. Han har lång och gedigen erfarenhet av IT-projekt och rollen som CTO inom såväl större som mindre verksamheter. Peter har även gedigen kunskap och erfarenhet av tekniska plattformar inom sociala media samt datadriven marknadsföring. Peter har en bakgrund inom organisationer som Ragn-Sells, Lantmännen, Swedavia och Odyssey där han nu är verksam som Partner & CTO. Varmt välkommen Peter!

 

Se Peters profil

Varmt välkommen till nya mentorn Tomas Yangbyn


Tomas Yangbyn är ny mentor hos Mentor Academies. Han har en lång och gedigen erfarenhet från arbete med kundservice, kundrelationer, utveckling av kundupplevelse samt kundinsiktsarbete. Tomas har i detta arbete omfattande erfarenhet och insikter i hur digitala verktyg och lösningar kan användas för att utveckla organisation, processer och gränssnitt inom kundservice och kundupplevelsen.
Varmt välkommen Tomas!

 

Se Tomas profil 

De fyra delarna i vår plattform blir allt starkare 


Vi har arbetat hårt på att utveckla vår mentorplattform till en ledande lösning för att utveckla och driva mentorprogram inom medelstora och större företag. De fyra delarna i plattformen; Modell&Metod, Mentorcoachning, Mentornätverk och Systemstöd har nu nått den nivån att vi är ute och presenterar samt genomför pilotprojekt. Är ditt företag intresserat av att genomföra en pilot för att se hur mentorupplägg kan bidra med nya lösningar för att rekrytera, utveckla och behålla kompetens? Hör av dig till Niklas Borgsved så får du en presentation av vårt upplägg.

 

 

Stefan Bergsten ny Key Account Manager 


Vi är glada att hälsa Stefan Bergsten välkommen till Mentor Academies. Stefan är Key Account Manager och kommer att ha kontakt med framförallt HR-avdelningar där vår Mentor-plattform fungerar som struktur och verktyg för att effektivt dela kunskap i organisationen och få in ny kunskap genom externa experter. Varmt välkommen Stefan!


För mer information kontakta: stefan.bergsten@mentoracademies.se


 

John Wedberg ny mentor inom Försäljning 


Vi är glada att hälsa John Wedberg välkommen som Mentor inom försäljning hos Mentor Academies. John är Mentor inom programmet Key Account Management, inom vår Sales Academy. Han har en gedigen bakgrund inom försäljning och KAM-ansvar. Bland Johns tidigare roller och ansvar finns till exempel Executive/Strategic sales på Qvalia, Key Account Manager på Proffice samt Key Account Manager på Poolia. Varmt välkommen John!
 


 

Högaktuell föreläsning om EUs PUL-ersättare


Nästa år träder EUs nya Dataskyddsreform i kraft, och däribland direktiv som får betydande påverkan på svenska företag vad gäller hanteringen av personuppgifter. Direktiven ersätter PUL och många företag behöver få en bättre kunskap om de förändringar som detta innebär. Därför erbjuder vi en föreläsning om EUs nya Dataskyddsreform som hålls av en expert inom området,
Axel Tandberg som är mentor inom vår Legal Academy. Varmt välkommen Axel!
 

För mer information kontakta: niklas.borgsved@mentoracademies.se

 

 

Influencer Marketing inom kommunikation


När en kurs hos Mentor Academies avslutas är det bara början. För genom Mentor Academies får du efter avslutad kurs tillgång till ett nätverk av likasinnade, andra som har gått samma typ av kurs som du och fler mentorer med expertkunskap. Nätverket har du tillgång till via Linkedin-grupper och då och då bjuds det även in till föreläsningar och andra typer av träffar inom ditt område.

Jonas Fridman ny Mentor inom Management


När en kurs hos Mentor Academies avslutas är det bara början. För genom Mentor Academies får du efter avslutad kurs tillgång till ett nätverk av likasinnade, andra som har gått samma typ av kurs som du och fler mentorer med expertkunskap. Nätverket har du tillgång till via Linkedin-grupper och då och då bjuds det även in till föreläsningar och andra typer av träffar inom ditt område.

Katarina Jönsson ny mentor inom sociala media


Vi hälsar Katarina Jönsson varmt välkommen till Mentor Academies! Katarina är expert inom digitala kanaler och digital transformering för att utveckla verksamheter och har djup kunskap inom sociala media, med bland annat erfarenhet som ansvarig för sociala media inom mediabyrå. Katarina är väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och är mentor för ledande befattningar. Varmt välkommen Katarina!

 

Se Katarinas profil

Marie Wetterstrand mentor inom kundservice och förändring 


Varmt välkommen till Mentor Academies hälsar vi Marie Wetterstrand! Marie har en gedigen erfarenhet från ledarskap och främst arbete med kundservice, kvalitetsutveckling, förändringsledning och organisationskultur. Marie är väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och är mentor för ledande befattningar. Marie har även god kunskap och inblick i arbete med gruppdynamik och lagsamarbete, och är där mentor för ledare som vill få ut det mesta av sina medarbetare och team. Varmt välkommen Marie!
 

Se Maries profil 

Anna Lundmark ny mentor inom Internkommunikation 


Vi välkomnar Anna Lundmark till Mentor Academies. Anna är specialist inom internkommunikation
och har en lång och gedigen erfarenhet från strategiskt och taktiskt arbete i både svenska och internationella organisationer som t ex Danske Bank, Skanska, Klarna, Microsoft m fl. Annas breda erfarenhet från stora komplexa organisationer har skapat god förståelse för internkommunikationens utmaningar och dess betydelse för att skapa motiverade och informerade ledare och medarbetare samt en stark företags- och samarbetskultur. Varmt välkommen Anna!

 

Se Annas profil 

Robert Inghamn ny mentor hos Mentor Academies 


Vi hälsar Robert Inghamn varmt välkommen som ny mentor hos Mentor AcademiesRobert
har lång och gedigen erfarenhet från arbete med marknadsföring, försäljning och varumärkesarbete inom konsumentvarumärken både lokalt och internationellt. Med kunskap om hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag är Robert mentor för ledande befattningar. Robert har god kunskap och inblick i arbete med gruppdynamik och lagsamarbete, och är där mentor för ledare som vill få ut det mesta ur sina medarbetare och team. Varmt välkommen Robert!

 

Se Roberts profil 

Vi hälsar Mikael Roupé välkommen som mentor 


Vi är glada att hälsa Mikael Roupé varmt välkommen som ny mentor hos Mentor AcademiesMikael har en lång och gedigen erfarenhet från arbete med digitala strategier, digital affärsutveckling och digital omställning. Mikael är väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och är mentor för ledande befattningar. Mikael har även god kunskap och inblick i investerings-processer och investerarrelationer, och är där mentor till entreprenörer som är i behov av stöd inom dessa kompetenser. Varmt välkommen Mikael!
 

Se Mikaels profil 

Helène Sahlin ny mentor med lång erfarenhet inom HR


Helène Sahlin har en lång och gedigen erfarenhet av HR-arbete, HR-ansvar samt ledarskapsutveckling. Helène har under längre tid haft rollen som HR-direktör och har även arbetat som HR-chef med uppgifter såsom chefsstöd, förändring, omställning, uppsägningar, arbetsmiljö, rehabilitering, lönebildning, förhandlingar m.m. Helène har även bakgrund från HR-arbete och ledarskap inom offentliga verksamheter, och har även lång erfarenhet som mentor. Hon är mycket väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och organisationer och är även mentor för personer i ledande befattningar. Varmt välkommen Helène!

 

Se Helènes profil 

Jonas Fridman ny Mentor inom Management


När en kurs hos Mentor Academies avslutas är det bara början. För genom Mentor Academies får du efter avslutad kurs tillgång till ett nätverk av likasinnade, andra som har gått samma typ av kurs som du och fler mentorer med expertkunskap. Nätverket har du tillgång till via Linkedin-grupper och då och då bjuds det även in till föreläsningar och andra typer av träffar inom ditt område.

gallery/helène sahlin (sv)

Vi välkomnar Fredrik Wetterholm välkommen som ny mentor


Fredrik Wetterholm har en lång och gedigen erfarenhet från arbete med customer experience, interaktionsdesign och innovativa gränssnitt för att skapa kundupplevelser utöver det vanliga. Fredrik är expert inom digitalisering och digital affärsutveckling med kunden i fokus, såväl i projekt på strategisk övergripande nivå som i avgränsade kampanjinsatser. Han ligger tillsammans med sitt team bakom en rad prisbelönta projekt där teknik och innovation skapat unika kundupplevelser. Fredrik är mycket väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och organisationer och är även mentor för personer i ledande befattningar. Varmt välkommen Fredrik!

 

Se Fredriks profil 

Jonas Fridman ny Mentor inom Management


När en kurs hos Mentor Academies avslutas är det bara början. För genom Mentor Academies får du efter avslutad kurs tillgång till ett nätverk av likasinnade, andra som har gått samma typ av kurs som du och fler mentorer med expertkunskap. Nätverket har du tillgång till via Linkedin-grupper och då och då bjuds det även in till föreläsningar och andra typer av träffar inom ditt område.

gallery/helène sahlin (sv)
gallery/fredrikwetterholm sv

Varmt välkommen till nya mentorn Cecila Bergman-Eriksson


Som mentor och coach stödjer Cecilia chefer och ledare i deras uppdrag att äga, leda och driva frågor som är utmanande, utvecklande, och som gör avtryck. Verksamhetsnytta och affärsmässighet står alltid högt på hennes agenda. Cecilia har lång och gedigen erfarenhet från arbete med organisations-, ledarskaps- och medarbetarutveckling. Hon har själv arbetat som ledare och chef i snart 20 år, inom ett flertal olika branscher. Hon har stor erfarenhet av genomgripande förändringar och transition i komplexa, krävande och konkurrensutsatta bolag. Hon är expert på att stärka chefskap, strukturer och processer för att utveckla verksamheter. Varmt välkommen Cecilia!

 

Se Cecilias profil 

Jonas Fridman ny Mentor inom Management


När en kurs hos Mentor Academies avslutas är det bara början. För genom Mentor Academies får du efter avslutad kurs tillgång till ett nätverk av likasinnade, andra som har gått samma typ av kurs som du och fler mentorer med expertkunskap. Nätverket har du tillgång till via Linkedin-grupper och då och då bjuds det även in till föreläsningar och andra typer av träffar inom ditt område.

gallery/cecilia