gallery/linkedin-logo

Följ oss på LinkedIn
för nyheter och innehåll

Några av våra uppdragsgivare:

Ta ledarskap inom er 
bransch och skapa starkt intresse för er verksamhet
Frigör kraften i era
visioner för framtiden 

Det saknas ofta positiva och tydliga målbilder i dagens samhälle, och finns därför en stor potential i att lyfta fram era experters visioner för framtiden.

Inom företag och organisationer är det naturligt att prata om målbilder och visioner för den egna verksamheten. Det finns en kompetens som ska odlas och utvecklas för att nå de interna mål som sätts upp.

 

Men vad händer om målbilden och visionen handlar om hur en teknik, en bransch, en marknad, ett samhälle kan utvecklas och skapa nya, positiva förutsättningar på ett bredare plan?

Vad händer om ni låter era experters positiva visioner för framtiden få stort utrymme och ge er en ledande roll
som tankeledare i utvecklingen?

sig av kunskap för att ta ledande roll

Mentor Academies presenterar aktuella exempel på
expertinnehåll, där erfarna experter delar med sig av 
sina kunskaper för att ta en ledande roll. Se exempel här

gallery/clients

Hur ser era målgrupper på er som ledande?

Att ha en stark position som tankeledande inom sin bransch och marknad har en tydlig koppling till positiva effekter på såväl medarbetare som kunder. Att arbeta inom och tillsammans med en verksamhet som visar tydligt ledarskap skapar engagemang och lojalitet. Hur ser era olika målgrupper på er som ledande idag? Vi hjälper er att kartlägga hur bilden av er roll som ledande ser ut så att ni har ett tydligt och bra beslutsunderlag
för hur ni ska arbeta med er position. En del i analysen är mätning av styrkor och utvecklingsområden i förhållande till konkurrenter.

Vilken ledande position är rätt för er?

Utifrån det beslutsunderlag som en mätning och analys av er position ger, har ni möjlighet att skapa strategier för hur ni vill ta ledarskap och vilken expertis ni ska lyfta fram. Vilken position är rätt för er mot de olika målgrupper som ni har? Det är inte alltid den heltäckande och breda positionen som är rätt, det kan till exempel vara mer relevant att ta ledning och lyfta fram era budskap inom en nischad spets för att skapa relationer och sedan ha möjlighet att erbjuda kompletterande expertis i nästa läge. Med vår metodik kan ni arbeta fram strategier för ledande positioner som passar er.

Hur engagerar ni era experter?

När ni har en klar bild av hur ni vill lyfta fram ert budskap och er expertis mot olika målgrupper, är det dags att lägga upp taktiken för hur ni ska gå tillväga för att aktivera och engagera era interna experter så att de kan bidra i kommunikation och med relevant innehåll som t ex artiklar, föreläsningar, guider, video, poddar, white papers och rapporter. Hur lyfter ni fram era experter och tar en ledande roll? Här gäller det att skapa interna expertteam, använda smarta arbetssätt och effektiva format för att göra det smidigt för era experter att driva på rätt expertposition för verksamheten.

gallery/skärmavbild 2019-01-17 kl. 21.43.49

Inspiration

Analys

Strategi

Program

gallery/skärmavbild 2019-03-18 kl. 22.44.20

Få vår presentation

Läs mer om vår modell

Vill du veta mer om vår modell, case
och hur vi kan hjälpa er med analys, strategi och program för att ta en ledande roll? Fyll i dina uppgifter så
skickar vi vår presentation till dig.

Företag:  
Namn:  
E-post:  

Vill ni ha ett inspirationsmöte?

Fyll i dina uppgifter så återkopplar vi till dig för att boka in ett möte där vi presenterar inspirerande exempel på hur verksamheter tagit en tankeledande roll i sin bransch!

Exempel på experter som delar med

Visioner kan vara genomgripande och samhällsomvälvande, som nya tankar kring framtidens tåg med hyper loop-filosof. Men de kan också vara mindre i skala och ändå väldigt intressanta, t ex då närproducerade, svenska råvaror som nässlor, blåbär och nypon torkas för att ätas på helt nya sätt i framtiden. Hur kan ni måla upp en framtidsvision för att skapa intresse, engagemang, positiv energi och nya möjligheter?

gallery/hyperloop
gallery/hennings
gallery/värnamo kommun
Företag:  
Namn:  
E-post:  
gallery/ma tlm startpage