Vi bygger världens ledande Mentorplattform

gallery/mentor logotyp
gallery/bredbild

Frigör kunskapsutbytet i er organisation

Möt några av våra Mentorer

Det finns en mycket stor potential i mentorprogram som ett fundament i kompetensutvecklingen. Potentialen finns dels i utbytet av den kunskap och erfarenhet som medarbetarna har, och dels i att odla nya kunskaper med hjälp av externa experter som utbildare och bollplank. Med vårt mentorupplägg
får ni en plattform för effektivt och strukturerat kunskapsutbyte, att odla ny spetskunskap och att bygga er företagskultur.

 

Mentorprogram med interna mentorer innebär att kunskap identifieras och
förs vidare inom organisationen på ett effektivt sätt utifrån de behov som ni har.
Det lyfter både enskilda medarbetare i sina roller och organisationen som helhet. Välkomstprogram, rollutveckling och överlämningar är exempel
på mentorprogram som tillsätts med interna mentorer.

 

Andra mentorprogram tillsätts med externa mentorer. Det gäller främst program
där syftet är att hämta in och odla ny spetskunskap inom verksamheten.
Där erbjuder vi mentorer från vårt omfattande nätverk av erfarna experter
inom olika roller och ämnen.

 

Oavsett om programmen leds av interna eller externa mentorer kommer vår modell och metod ge er en struktur som säkrar upp ett bra utbyte och en hög kvalitet.
I vårt mentorupplägg ingår mentorcoachning där vi utbildar interna och externa mentorer så att de delar kunskap på bästa sätt. I upplägget ingår också vårt skräddarsydda mentorsystem där ni får stöd för att skapa, sätta igång, administrera, dokumentera och följa upp era mentorprogram
.

Frigör potentialen i mentorprogram som ett fundament för kompetensutveckling.

 

 

Vill du veta mer?

 

Kontakta Niklas Borgsved

 

 

 

 

 

 

 


niklas.borgsved@mentoracademies.se
0733-40 36 70

Så fungerar våra Mentorprogram

Mentorprogrammen anpassas efter
behovet av att få nya kunskaper och bollplank för att utvecklas i rollen.

Programmen varierar i längd, från
kortare till fortlöpande beroende på kompetensbehov och inriktning.

Så fungerar vårt Mentorsystem

Mentorsystemet är ett verktyg för att på ett smidigt sätt skapa, driva och dokumentera företagets mentorprogram.

Med systemet blir det enkelt att hantera många olika mentorprogram med både interna och externa mentorer.

gallery/skärmavbild 2016-11-17 kl. 23.28.31
gallery/mentorintro