Vi bygger världens ledande Mentor-plattform

gallery/mentor logotyp

Emil Holmström
Mentor inom Sociala Media

gallery/emil holmström sv
gallery/bredbild

Frigör kunskapsutbytet i er organisation

Möt en av våra erfarna experter

Det finns en mycket stor potential i mentorprogram som ett fundament i kompetensutvecklingen. Potentialen finns dels i utbytet av den kunskap och erfarenhet som medarbetarna har, och dels i att odla nya kunskaper med hjälp av externa experter som utbildare och bollplank. Med vårt mentorupplägg
får ni en plattform för effektivt och strukturerat kunskapsutbyte, att odla ny spetskunskap och att bygga er företagskultur.

 

Mentorprogram med interna mentorer innebär att kunskap identifieras och
förs vidare inom organisationen på ett effektivt sätt utifrån de behov som ni har.
Det lyfter både enskilda medarbetare i sina roller och organisationen som helhet. Välkomstprogram, rollutveckling och överlämningar är exempel
på mentorprogram som tillsätts med interna mentorer.

 

Andra mentorprogram tillsätts med externa mentorer. Det gäller främst program
där syftet är att hämta in och odla ny spetskunskap inom verksamheten.
Där erbjuder vi mentorer från vårt omfattande nätverk av erfarna experter
inom olika roller och ämnen.

 

Oavsett om programmen leds av interna eller externa mentorer kommer vår modell och metod ge er en struktur som säkrar upp ett bra utbyte och en hög kvalitet.
I vårt mentorupplägg ingår mentorcoachning där vi utbildar interna och externa mentorer så att de delar kunskap på bästa sätt. I upplägget ingår också vårt skräddarsydda mentorsystem där ni får stöd för att skapa, sätta igång, administrera, dokumentera och följa upp era mentorprogram
.

Frigör potentialen i mentorprogram som ett fundament för kompetensutveckling.

 

 

Få en presentation om vårt erbjudande

Namn:  
Företag:  
E-post:  

Emil är mentor inom sociala media och har även skrivit populära böcker inom ämnet. Han har en bakgrund som copy writer och digital strateg, med 13 års erfarenhet inom sociala media.

Fyll i så skickar vi en presentation via e-post

Robert Inghamn ny mentor hos Mentor Academies 


Maj 2017: Vi hälsar Robert Inghamn varmt välkommen som ny mentor hos Mentor AcademiesRobert
har lång och gedigen erfarenhet från arbete med marknadsföring, försäljning och varumärkesarbete inom konsumentvarumärken både lokalt och internationellt. Med kunskap om hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag är Robert mentor för ledande befattningar. Robert har god kunskap och inblick i arbete med gruppdynamik och lagsamarbete, och är där mentor för ledare som vill få ut det mesta ur sina medarbetare och team. 


För mer information kontakta: niklas.borgsved@mentoracademies.se

 

Vi hälsar Mikael Roupé välkommen som mentor 


Maj 2017: Vi är glada att hälsa Mikael Roupé varmt välkommen som ny mentor hos Mentor AcademiesMikael har en lång och gedigen erfarenhet från arbete med digitala strategier, digital affärsutveckling och digital omställning. Mikael är väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och är mentor för ledande befattningar. Mikael har även god kunskap och inblick i investeringsprocesser och investerarrelationer, och är där mentor till entreprenörer som är i behov av stöd inom dessa kompetenser. 


För mer information kontakta: niklas.borgsved@mentoracademies.se

 

De fyra delarna i vår plattform blir allt starkare 


April 2017: Vi har arbetat hårt på att utveckla vår mentorplattform till en ledande lösning för att utveckla och driva mentorprogram inom medelstora och större företag. De fyra delarna i plattformen; Modell&Metod, Mentorcoachning, Mentornätverk och Systemstöd har nu nått den nivån att vi är ute och presenterar samt genomför pilotprojekt. Är ditt företag intresserat av att genomföra en pilot för att se hur mentorupplägg kan bidra med nya lösningar för att rekrytera, utveckla och behålla kompetens? Hör av dig till Niklas Borgsved så får du en presentation av vårt upplägg.


För mer information kontakta: niklas.borgsved@mentoracademies.se

 

Stefan Bergsten ny Key Account Manager 


April 2017: Vi är glada att hälsa Stefan Bergsten välkommen till Mentor Academies. Stefan är Key Account Manager och kommer att ha kontakt med framförallt HR-avdelningar där vår Mentor-plattform fungerar som struktur och verktyg för att effektivt dela kunskap i organisationen och få in ny kunskap genom externa experter.


För mer information kontakta: stefan.bergsten@mentoracademies.se


 

John Wedberg ny mentor inom Försäljning 


Mars 2017: Vi är glada att hälsa John Wedberg välkommen som Mentor inom försäljning hos
Mentor Academies. John är Mentor inom programmet Key Account Management, inom vår Sales Academy. 
Han har en gedigen bakgrund inom försäljning och KAM-ansvar. Bland Johns tidigare roller och ansvar finns till exempel Executive/Strategic sales på Qvalia, Key Account Manager på Proffice
samt 
Key Account Manager på Poolia.

 

För mer information kontakta: dan.haneklint@mentoracademies.se


 

Högaktuell föreläsning om EUs PUL-ersättare


Mars 2017: Nästa år träder EUs nya Dataskyddsreform i kraft, och däribland direktiv som får betydande påverkan på svenska företag vad gäller hanteringen av personuppgifter. Direktiven ersätter PUL och många företag behöver få en bättre kunskap om de förändringar som detta innebär. Därför erbjuder vi en föreläsning om EUs nya Dataskyddsreform som hålls av en expert inom området,
Axel Tandberg som är mentor inom vår Legal Academy.

 

För mer information kontakta: niklas.borgsved@mentoracademies.se

 

 

Influencer Marketing inom kommunikation


När en kurs hos Mentor Academies avslutas är det bara början. För genom Mentor Academies får du efter avslutad kurs tillgång till ett nätverk av likasinnade, andra som har gått samma typ av kurs som du och fler mentorer med expertkunskap. Nätverket har du tillgång till via Linkedin-grupper och då och då bjuds det även in till föreläsningar och andra typer av träffar inom ditt område.

Jonas Fridman ny Mentor inom Management


När en kurs hos Mentor Academies avslutas är det bara början. För genom Mentor Academies får du efter avslutad kurs tillgång till ett nätverk av likasinnade, andra som har gått samma typ av kurs som du och fler mentorer med expertkunskap. Nätverket har du tillgång till via Linkedin-grupper och då och då bjuds det även in till föreläsningar och andra typer av träffar inom ditt område.

Så fungerar mentorprogrammen

Mentorprogrammen anpassas efter
behovet av att få nya kunskaper och bollplank för att utvecklas i rollen.

Programmen varierar i längd, från
6 veckor till fortlöpande och kan ledas av interna eller externa mentorer.

Senaste nytt från Mentor Academies

gallery/john wedberg
gallery/axel tandberg

Så fungerar vår Mentor-plattform

Mentor-plattformen är ett verktyg för att på ett smidigt sätt skapa, driva och dokumentera företagets mentorprogram.

Med plattformen blir det enkelt att hantera många olika mentorprogram med både interna och externa mentorer.

gallery/mikael roupe
gallery/robert inghamn