gallery/skärmavbild 2018-05-28 kl. 23.14.22
gallery/bredbild

En effektiv och inspirerande modell för kompetensutveckling

Möt några av våra Mentorer

Ge dina medarbetare möjligheten att få en expert som mentor. Det ger dem både
en effektiv kompetensutveckling och inspiration på ett fortlöpande och personligt sätt som inte utbildningar via en föreläsning eller online kan ge.

Mentorprogrammen är inriktade på att utveckla medarbetarna i den roll de har,
men också att tillföra nya kunskaper som behövs för verksamheten. Därför är våra mentorer experter inom olika områden, och våra program noga anpassade för den roll och det kunskapsbehov respektive medarbetare har.

En stor fördel med att hämta in expertkunskaper från en mentor är att kunskaperna inte bara stannar vid teori, utan blir direkt applicerade i er verksamhet och därmed ger nytta omgående. Mentorn utbildar och är ett bollplank för att ge stöd till medarbetaren som tar de nya kunskaperna in i verksamheten.

Mentorprogrammen är mycket uppskattade av medarbetarna, dels för att de ger effektiv och anpassad utbildning, men också för att de ger mycket inspiration och ett spännande utbyte med en expert inom området de ska utvecklas inom.

Vår modell är enkel, vi hjälper dig som ledare att inventera era behov,
tar fram förslag som passar för din organisation och erbjuder en fast
månadskostnad per program som ni väljer att genomföra.

 

 

Så fungerar våra Mentorprogram

Mentorprogrammen anpassas efter
behovet av att få nya kunskaper och bollplank för att utvecklas i rollen.

Programmen varierar i längd, från
kortare till fortlöpande beroende på kompetensbehov och inriktning.

Så fungerar vårt Mentorsystem

Mentorsystemet är ett verktyg för att på ett smidigt sätt skapa, driva och dokumentera företagets mentorprogram.

Med systemet blir det enkelt att hantera många olika mentorprogram med både interna och externa mentorer.

Vill du veta mer?

 

Kontakta Niklas Borgsved

 

 

 

 

 

 

 


niklas.borgsved@mentoracademies.se  
0733-40 36 70

gallery/skärmavbild 2016-11-17 kl. 23.28.31
gallery/mentorintro