gallery/skärmavbild 2018-05-28 kl. 23.14.22

Externa experter tillför spetskunskaper för olika avdelningar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företaget får en väl beprövad och framgångsrik metod för att hämta in, dela och föra vidare kunskap internt

 

Mentorprogrammen bidrar med struktur, process och dokumentation av kunskapstillväxten

 

Interna kunskapsbehov identifieras och åtgärdas genom anpassad utbildning med stöd från extern expertis

För medarbetaren innebär det ett helt anpassat
utbildnings- och utvecklingsprogram utifrån behov

 

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

Medarbetaren utvecklas i sin roll och utbildas i nya ämneskunskaper från både interna och externa experter

 

✔︎

Programmen följer en struktur som anpassas för deltagarens behov


Basen i varje program utgörs av en programplan som är framtagen efter deltagarens behov. Deltagaren har löpande möten med sin mentor och arbetar inför mötena med olika reflektioner och frågeställningar. Mentorprogrammet inleds alltid med ett uppstartsmöte där programplanen diskuteras igenom. 

 

Frågeställningar blir underlag för rådgivning och diskussion

Inför varje mentorsmöte förbereder sig mentorn och deltageren på ett antal resonemang som kopplar teoretiska kunskaperna till roll och versamhet och funktion. Frågeställningarna utgör ett underlag för diskussion mellan mentor och deltagare, där mentorn kan ge sina reflektioner och perspektiv baserat på sin erfarenhet. På så sätt ger programet inte bara teoretisk kunskap utan även råd och insikter i praktiken. Upplägget ser olika ut beroende på om mentorprogrammet fokuserar på utveckling av roll eller ämneskunskaper, eller en kombination av dessa. 
 

Programmen kan vara såväl korta, längre som fortlöpande


Beroende på behov och om programmet är inriktat mot ämne och/eller rollutveckling kan de vara olika långa. De kortaste programmen genomförs på ett kvartal medan de flesta löper över längre tid. Många program är också fortlöpande med månadsmöten tillsammans med mentorn som är bollplank.

 

Dokumenterad kunskap och intyg


När deltagaren är klar med ett program eller ett delmoment i ett program, skapas ett intyg som doumentation av genomfört program. 

Så fungerar det att genomföra mentorprogrammen

 

"Våra deltagare sätter stort värde på att de får en utbildning och ett bollplank som är helt rätt för dem i deras roll och situation"

Medarbetaren får tillgång till ett fortlöpande bollplank som ger vägledning och konkreta råd för rollen

 
 

✔︎

Ledning

Marknadsföring

Försäljning

Kommunikation

Ekonomi

Juridik

IT

Kundservice

m.m.

Mentorprogram ger tydliga fördelar för medarbetare och företaget

Mentorer kan vara externa experter men även interna medarbetare i företaget, baserat på de behov av kompetens och utbildning som finns. Mentor Academies har ett stort nätverk av erfarna experter som är specialister och mentorer inom spetsområden. Vi rekryterar också mentorer utifrån behov om vi inte redan har kompetensen i vårt mentornätverk. De rådgivare och experter som företaget redan har kan också vara en del av mentorupplägg.