gallery/skärmavbild 2018-05-28 kl. 23.14.22

Få en presentation om vårt Mentorsystem

Namn:  
Företag:  
E-post:  

Fyll i så skickar vi en presentation via e-post

Smidigt att skapa, driva och dokumentera företagets Mentorprogram

Struktur och programmallar gör det enkelt att komma igång


När ni använder vårt Mentorsystem finns en färdig grundstruktur som anpassas efter er verksamhet, och färdiga programmallar som kan anpassas och utvecklas efter era behov. Medarbetarna läggs in som deltagare och mentorer där det är aktuellt, tillsammans med externa mentorer som ni önskar använda i era mentorprogram. Ni får hjälp av oss för att komma igång.

 

Systemet hanterar administration och kommunikation

Med systemet blir det enkelt att hålla ordning på och hantera många olika mentorprogram som löper parallellt. Det går smidigt att sätta upp och starta program, inbjudningar skickas via plattformen och det är sedan enkelt att övervaka så att program flyter på enligt plan samt att se var det kan krävas stöd och insatser. 
 

Kunskapsutbytet dokumenteras i intyg, statistik och feedback


Kunskapsutbytet genom mentorprogrammen dokumenteras så att ni kan följa utvecklingen, ha kontroll på vem som har gått vilka program, se vilka intyg som är utdelade och vilken feedback deltagare och mentorer har givit i samband med mentorprogrammen. Statistiken blir en effektiv kartläggning över vilka kunskaper och kompetenser som finns, delas och behöver utvecklas.

 

Så fungerar det att sätta upp och driva Mentorsystemet

"Våra uppdragsgivare
får ett nytt verktyg för
kompetensutveckling
som drar nytta av både
intern och extern
kunskap, skapar en
attraktiv arbetsplats
och kan användas för att knyta till sig talang från universitet och högskola"

Säkerställ löpande kompetensutveckling på effektivt sätt

Skapa en attraktiv arbetsplats och locka ny talang

Kartlägg och dokumentera kunskaper samt kunskapsluckor

Få en struktur för att dela och föra vidare kunskap internt

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

 Få tillgång till kunskap från externa experter utifrån behov

✔︎

gallery/plattform 3