Vi bygger världens ledande Mentorplattform

gallery/mentor logotyp

Senaste nytt från Mentor Academies


 

På jakt efter stöd för effektivt projektsamarbete?


September 2017: Vi hälsar Carl-Johan Runer varmt välkommen som mentor hos Mentor Academies. Carl-Johan är expert inom lösningar för att skapa flödeseffektivitet och produktiva, korsfunktionella team-samarbeten, där projekt, processer och aktiviteter planeras och dokumenteras på ett sådant sätt att organisationen hela tiden blir lärande och effektivt kan hantera förändring i en ständigt föränderlig värld. Carl-Johan har gedigen erfarenhet från att utveckla agila, digitala plattformar för samarbete, projektplanering och processtyrning anpassade för såväl mindre som stora organisationer.

 

 

Vi hälsar Peter Lapalus välkommen!


September 2017: Peter Lapalus är expert inom lösningsarkitektur, systemutveckling och systemintegration. Han har lång och gedigen erfarenhet av IT-projekt och rollen som CTO inom såväl större som mindre verksamheter. Peter har även gedigen kunskap och erfarenhet av tekniska plattformar inom sociala media samt datadriven marknadsföring. Peter har en bakgrund inom organisationer som Ragn-Sells, Lantmännen, Swedavia och Odyssey där han nu är verksam som Partner & CTO. Varmt välkommen Peter!

 

 

Varmt välkommen till Tomas Yangbyn


September 2017: Tomas Yangbyn är ny mentor hos Mentor Academies. Han har en lång och gedigen erfarenhet från arbete med kundservice, kundrelationer, utveckling av kundupplevelse samt kundinsiktsarbete. Tomas har i detta arbete omfattande erfarenhet och insikter i hur digitala verktyg och lösningar kan användas för att utveckla organisation, processer och gränssnitt inom kundservice och kundupplevelsen.  

 

 

Vill du utvecklas inom Retail?


Augusti 2017: Vi hälsar Joakim Bodin välkommen som mentor. Joakim är expert på detaljhandeln efter många år med egen butik och senare flera ledande positioner på Media Markt. Joakim har väldigt god kunskap inom B2B-försäljning i allmänhet och försäljning genom återförsäljare i synnerhet. Joakims breda erfarenhet som både inköpare och leverantör har gett honom stor insikt i vad som krävs för att lyckas, oavsett vilken sida av bordet man sitter på. Kul med en retailexpert ombord, välkommen Joakim!
 

 

Katarina Jönsson ny mentor inom sociala media

Augusti 2017: Vi hälsar Katarina Jönsson varmt välkommen till Mentor Academies! Katarina är expert inom digitala kanaler och digital transformering för att utveckla verksamheter och har djup kunskap inom sociala media, med bland annat erfarenhet som ansvarig för sociala media inom mediabyrå. Katarina är väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och är mentor för ledande befattningar.

 

 

Marie Wetterstrand mentor inom kundservice 


Juni 2017: Varmt välkommen till Mentor Academies hälsar vi Marie Wetterstrand! Marie har en gedigen erfarenhet från ledarskap och främst arbete med kundservice, kvalitetsutveckling, förändringsledning och organisationskultur. Marie är väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och är mentor för ledande befattningar. Marie har även god kunskap och inblick i arbete med gruppdynamik och lagsamarbete, och är där mentor för ledare som vill få ut det mesta av sina medarbetare och team. 

 

 

Anna Lundmark mentor i Internkommunikation 


Juni 2017: Vi välkomnar Anna Lundmark till Mentor Academies. Anna är specialist inom internkommunikation och har en lång och gedigen erfarenhet från strategiskt och taktiskt arbete i både svenska och internationella organisationer som t ex Danske Bank, Skanska, Klarna, Microsoft m fl. Annas breda erfarenhet från stora komplexa organisationer har skapat god förståelse för internkommunikationens utmaningar och dess betydelse för att skapa motiverade och informerade ledare och medarbetare samt en stark företags- och samarbetskultur.  

Robert Inghamn ny mentor inom Management 


Maj 2017: Vi hälsar Robert Inghamn varmt välkommen som ny mentor hos Mentor AcademiesRobert
har lång och gedigen erfarenhet från arbete med marknadsföring, försäljning och varumärkesarbete inom konsumentvarumärken både lokalt och internationellt. Med kunskap om hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag är Robert mentor för ledande befattningar. Robert har god kunskap och inblick i arbete med gruppdynamik och lagsamarbete, och är där mentor för ledare som vill få ut det mesta ur sina medarbetare och team. 
 

 

 

Vi hälsar Mikael Roupé välkommen som mentor 


Maj 2017: Vi är glada att hälsa Mikael Roupé varmt välkommen som ny mentor hos Mentor AcademiesMikael har en lång och gedigen erfarenhet från arbete med digitala strategier, digital affärsutveckling och digital omställning. Mikael är väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och är mentor för ledande befattningar. Mikael har även god kunskap och inblick i investeringsprocesser och investerarrelationer, och är där mentor till entreprenörer som är i behov av stöd inom dessa kompetenser. 


 

 

De fyra delarna i vår plattform blir allt starkare 


April 2017: Vi har arbetat hårt på att utveckla vår mentorplattform till en ledande lösning för att utveckla och driva mentorprogram inom medelstora och större företag. De fyra delarna i plattformen; Modell & Metod, Mentorcoachning, Mentornätverk och Systemstöd har nu nått den nivån att vi är ute och presenterar samt genomför pilotprojekt. Är ditt företag intresserat av att genomföra en pilot för att se hur mentorupplägg kan bidra med nya lösningar för att rekrytera, utveckla och behålla kompetens?
Hör av dig till Niklas Borgsved, niklas.borgsved@mentoracademies.se, så får du en presentation av vårt upplägg och förutsättningarna för att genomföra en pilot.


 

 

Stefan Bergsten ny Key Account Manager 


April 2017: Vi är glada att hälsa Stefan Bergsten välkommen till Mentor Academies. Stefan är Key Account Manager och kommer att ha kontakt med framförallt HR-avdelningar där vår Mentor-plattform fungerar som struktur och verktyg för att effektivt dela kunskap i organisationen och få in ny kunskap genom externa experter.
 

 

 

John Wedberg ny mentor inom Försäljning 


Mars 2017: Vi är glada att hälsa John Wedberg välkommen som Mentor inom försäljning hos
Mentor Academies. John är Mentor inom programmet Key Account Management, inom vår Sales Academy. 
Han har en gedigen bakgrund inom försäljning och KAM-ansvar. Bland Johns tidigare roller och

ansvar finns till exempel Executive/Strategic sales på Qvalia, Key Account Manager på Proffice samt

Key Account Manager på Poolia. 

Högaktuell föreläsning om EUs PUL-ersättare


Mars 2017: Nästa år träder EUs nya Dataskyddsreform i kraft, och däribland direktiv som får betydande påverkan på svenska företag vad gäller hanteringen av personuppgifter. Direktiven ersätter PUL och många företag behöver få en bättre kunskap om de förändringar som detta innebär. Därför erbjuder vi en föreläsning om EUs nya Dataskyddsreform som hålls av en expert inom området,
Axel Tandberg som är mentor inom vår Legal Academy. 

Peter Hässler mentor inom Management


Februari 2017: Vi hälsar Peter Hässler varmt välkommen som Mentor inom vår Management Academy. Peter kommer att vara Mentor inom programen för Chef & Ledarskap och Förhandlingsteknik. Han har en lång erfarenhet från rollen som CEO/VD inom branscher som Medicinsk teknik, Vetenskapliga instrument, Dental industri, Civil flygindustri, Plastextrudering samt Plaståtervinning. Peter har även omfattande erfarenhet inom export och rekryteringsprocesser.


 

 

Bob Ilievski ny mentor inom Försäljning 


Februari 2017: Vi är glada att hälsa Bob Ilievski välkommen som mentor inom försäljning hos
Mentor Academies. Bob är mentor inom programmet Key Account Management, inom vår Sales Academy. 
Han har en gedigen bakgrund inom försäljning och KAM-ansvar. Bland Bobs tidigare roller och

ansvar finns till exempel Business Manager på Ericsson, VP Sales & Marketing på Wayfinder samt 
Senior Project Manager på Telstra.

 


 

Börje Paulsson ny mentor inom Management


Februari 2017: Det är med stolthet vi hälsar Börje Paulsson välkommen till Mentor Academies. Börje kommer att vara mentor inom Chef & Ledarskap, inom vår Management Academy, och har en bakgrund med ledande befattningar på företag som Saint-Gobain och Johns Manville samt som entreprenör.
Börje leder också ett mentor-program inom stresshantering i chefsrollen. 

Podd & Webb-TV nytt program i kommunikation


Januari 2017: Nya digitala kanaler ger spännande möjligheter men ställer också nya krav på kunskaper inom kommunikation. Poddar och webb-TV är två områden som blommat upp under de senaste åren och där företag har möjlighet att nå målgrupper på nya sätt. Vill du få en bra grund för arbetet med poddar och webb-TV, lära dig strategier, metoder och verktyg för att lyckas, så är det här rätt program.


 

Vi hälsar Axel Tandberg välkommen!


Januari 2017: Axel Tandberg är ny mentor hos Mentor Academies. Axel har en gedigen bakgrund inom marknadsrätt och personuppgiftslagar, och blir således mentor inom vår Legal Academy. Axel håller bland annat i en introduktion till EUs nya Dataskyddsreform med direktiv för personuppgiftshantering som kommer ersätta PUL, och får betydande påverkan på svenska företag.

 

 

Nytt program inom Strategisk IT-implementering

 

Januari 2017:  I takt med att IT blivit en avgörande konkurrensfördel har antalet IT-projekt hos
medelstora och stora företag vuxit explosionsartat. I många fall har IT blivit en trång sektor både vad gäller intern och extern kompetens för att genomföra IT-projekt. Det finns mycket att vinna på att skapa rätt förutsättningar, undanröja hinder och leda IT-implementeringsprojekt på rätt sätt. 
I det här programmet är fokus metoder och olika verktyg för att framgångsrikt planera och driva projekt inom
IT-implementering, där du kan ta ett strategiskt perspektiv och säkerställa att projektet blir genomfört
och sjösatt i organisationen på ett lyckat sätt. 

Jonas Fridman ny mentor inom Management

 

Januari 2017: Vi är glada att Jonas Fridman är ny mentor hos Mentor Academies. Jonas blir mentor inom vår Management Academy och kommer bland annat att leda program inom Förändringsledning. Jonas har en lång erfarenhet från arbete med förändringsprojekt, organisationsfrågor, ledningsfrågor och projekt inom IT-implementering. Han har varit management-konsult under de senaste 15 åren.

 


 

Influencer Marketing stärker kommunikation

 

Januari 2017: Att få någon annan att med trovärdighet tala väl om dina produkter och tjänster är ingen ny PR- och marknadsföringsmetod, men med internet och digitaliseringens intåg har denna disciplin inom marknadsföringen växt sig ännu starkare och tagit sig nya former. Vårt program inom Influencer Marketing riktar sig till dig som vill arbeta framgångsrikt med youtubers, bloggare och influencers i sociala medier, eller som redan idag arbetar med detta men vill utveckla era relationer och samarbeten för att få en ännu effektivare marknadsföring.
 

 

 

Förändringsledning nytt program i Management

 

Januari 2017: Lär dig strategier, metoder och olika verktyg för att framgångsrikt driva projekt med förändringsledning, där det gäller att få organisationen att arbeta åt samma håll och tillsammans genomföra en förändring på ett lyckat sätt. I det här programmet är fokus på grunderna du behöver för att planera och framgångsrikt leda förändringsprocesser. Programmet vänder sig till dig som vill fortbilda dig inom ledningsfrågor med ansvarar för förändringsfrågor och vill få en fördjupad kunskap, dokumenterad kompetens samt konkreta verktyg för framgångsrik förändringsledning.

 


 

Emil Holmström mentor i Sociala Media

 

December 2016: Nu har vår nya mentor inom Sociala Media kommit igång med sina första deltagare.
Emil leder inte bara program inom Sociala Media, han är även författare bakom den populära bok 
som är del av litteraturen, "
Sociala medier - en marknadsföringshandbok". Emil är mentor inom vår Communication Academy och har en bakgrund inom copy writing, digitala strategier och
sociala media-strategier.

 

 

 

Nytt program inom varumärkesstrategi

 

December 2016: Varumärken är en kritisk tillgång för företag och organisationer, men kräver kunskap, strategier och hårt arbete för att utveckla och vårda. Med rätt kunskap kan du bidra till att varumärket når mer av sin fulla potential för att stärka verksamheten. Det här programmet hjälper dig att få en bra kunskap om modeller, strategier och metoder för varumärkesarbetet. Programmet vänder sig till dig som vill fortbilda dig inom kommunikation och siktar på att ta ansvar för varumärkesfrågor.

 

 

 

Emilie Bravo ny mentor inom Content

 

December 2016: Vi hälsar Emilie Bravo varmt välkommen som mentor inom Mentor Academies.
Emilie är mentor inom vår Communication Academy och kommer bland annat att hålla i program inom Content Marketing. Emilie har en lång erfarenhet från olika verksamheter där hon varit ansvarig för content, både inom strategi, kreativ utveckling och produktion.

 


 

Utbilda dig inom PR & Medierelationer

 

December 2016: PR och medierelationer är helt kritiska för många verksamheter, både i form av att skapa uppmärksamhet och publicitet men även för att hantera media när olika situationer uppstår.
I det här programmet är fokus på strategier, metoder och konkreta verktyg för att utveckla och upprätthålla relationer med media som bidrar till bättre publicitet och till att stärka företagets varumärke. 
Programmet vänder sig till dig som vill fortbilda dig inom kommunikation och siktar på att ta större ansvar inom PR- och medierelationer.

 


 

Björn Mogensen mentor inom PR

 

December 2016: Vi är stolta att hälsa PR-veteranen Björn Mogensen välkommen som mentor inom Mentor Academies. Björn har 25 års erfarenhet från arbete med PR och medierelationer och kommer att vara mentor inom vår Communication Academy. Ett av de program som Björn kommer att leda är just PR & Medierelationer där deltagare kan räkna med många goda råd från en erfaren PR-expert.

 

Influencer Marketing inom kommunikation


När en kurs hos Mentor Academies avslutas är det bara början. För genom Mentor Academies får du efter avslutad kurs tillgång till ett nätverk av likasinnade, andra som har gått samma typ av kurs som du och fler mentorer med expertkunskap. Nätverket har du tillgång till via Linkedin-grupper och då och då bjuds det även in till föreläsningar och andra typer av träffar inom ditt område.

Jonas Fridman ny Mentor inom Management


När en kurs hos Mentor Academies avslutas är det bara början. För genom Mentor Academies får du efter avslutad kurs tillgång till ett nätverk av likasinnade, andra som har gått samma typ av kurs som du och fler mentorer med expertkunskap. Nätverket har du tillgång till via Linkedin-grupper och då och då bjuds det även in till föreläsningar och andra typer av träffar inom ditt område.

gallery/axel tandberg
gallery/jonasfridman

Axel Tandberg

Jonas Fridman

gallery/emil holmström sv

Emil Holmström

gallery/emilie bravo sv

Emilie Bravo

gallery/björn mogensen sv2

Björn Mogensen

gallery/börje paulsson

Börje Paulsson

gallery/bob ilievski

Bob Ilievski

gallery/peter hässler

Peter Hässler

gallery/john wedberg

John Wedberg

gallery/bredbild
gallery/mikael roupe

Mikael Roupé

gallery/robert inghamn

Robert Inghamn

gallery/anna lundmark

Anna Lundmark

gallery/marie wetterstrand

Marie Wetterstrand

gallery/katarina jönsson

Katarina Jönsson

gallery/joakim bodin

Joakim Bodin

gallery/tomasyangbyn

Tomas Yangbyn

gallery/peter lapalus

Peter Lapalus

gallery/calle runer sv

Carl-Johan Runer