gallery/skärmavbild 2018-05-28 kl. 23.14.22

Fler nyheter från Mentor Academies


 

Nytt program inom Strategisk IT-implementering

 

Januari 2017:  I takt med att IT blivit en avgörande konkurrensfördel har antalet IT-projekt hos
medelstora och stora företag vuxit explosionsartat. I många fall har IT blivit en trång sektor både vad gäller intern och extern kompetens för att genomföra IT-projekt. Det finns mycket att vinna på att skapa rätt förutsättningar, undanröja hinder och leda IT-implementeringsprojekt på rätt sätt. 
I det här programmet är fokus metoder och olika verktyg för att framgångsrikt planera och driva projekt inom
IT-implementering, där du kan ta ett strategiskt perspektiv och säkerställa att projektet blir genomfört
och sjösatt i organisationen på ett lyckat sätt. 

Jonas Fridman ny mentor inom Management

 

Januari 2017: Vi är glada att Jonas Fridman är ny mentor hos Mentor Academies. Jonas blir mentor inom vår Management Academy och kommer bland annat att leda program inom Förändringsledning. Jonas har en lång erfarenhet från arbete med förändringsprojekt, organisationsfrågor, ledningsfrågor och projekt inom IT-implementering. Han har varit management-konsult under de senaste 15 åren.

 


 

Influencer Marketing stärker kommunikation

 

Januari 2017: Att få någon annan att med trovärdighet tala väl om dina produkter och tjänster är ingen ny PR- och marknadsföringsmetod, men med internet och digitaliseringens intåg har denna disciplin inom marknadsföringen växt sig ännu starkare och tagit sig nya former. Vårt program inom Influencer Marketing riktar sig till dig som vill arbeta framgångsrikt med youtubers, bloggare och influencers i sociala medier, eller som redan idag arbetar med detta men vill utveckla era relationer och samarbeten för att få en ännu effektivare marknadsföring.
 

 

 

Förändringsledning nytt program i Management

 

Januari 2017: Lär dig strategier, metoder och olika verktyg för att framgångsrikt driva projekt med förändringsledning, där det gäller att få organisationen att arbeta åt samma håll och tillsammans genomföra en förändring på ett lyckat sätt. I det här programmet är fokus på grunderna du behöver för att planera och framgångsrikt leda förändringsprocesser. Programmet vänder sig till dig som vill fortbilda dig inom ledningsfrågor med ansvarar för förändringsfrågor och vill få en fördjupad kunskap, dokumenterad kompetens samt konkreta verktyg för framgångsrik förändringsledning.

 


 

Emil Holmström mentor i Sociala Media

 

December 2016: Nu har vår nya mentor inom Sociala Media kommit igång med sina första deltagare.
Emil leder inte bara program inom Sociala Media, han är även författare bakom den populära bok 
som är del av litteraturen, "
Sociala medier - en marknadsföringshandbok". Emil är mentor inom vår Communication Academy och har en bakgrund inom copy writing, digitala strategier och
sociala media-strategier.

 

 

 

Nytt program inom varumärkesstrategi

 

December 2016: Varumärken är en kritisk tillgång för företag och organisationer, men kräver kunskap, strategier och hårt arbete för att utveckla och vårda. Med rätt kunskap kan du bidra till att varumärket når mer av sin fulla potential för att stärka verksamheten. Det här programmet hjälper dig att få en bra kunskap om modeller, strategier och metoder för varumärkesarbetet. Programmet vänder sig till dig som vill fortbilda dig inom kommunikation och siktar på att ta ansvar för varumärkesfrågor.

 

 

 

Emilie Bravo ny mentor inom Content

 

December 2016: Vi hälsar Emilie Bravo varmt välkommen som mentor inom Mentor Academies.
Emilie är mentor inom vår Communication Academy och kommer bland annat att hålla i program inom Content Marketing. Emilie har en lång erfarenhet från olika verksamheter där hon varit ansvarig för content, både inom strategi, kreativ utveckling och produktion.

 


 

Utbilda dig inom PR & Medierelationer

 

December 2016: PR och medierelationer är helt kritiska för många verksamheter, både i form av att skapa uppmärksamhet och publicitet men även för att hantera media när olika situationer uppstår.
I det här programmet är fokus på strategier, metoder och konkreta verktyg för att utveckla och upprätthålla relationer med media som bidrar till bättre publicitet och till att stärka företagets varumärke. 
Programmet vänder sig till dig som vill fortbilda dig inom kommunikation och siktar på att ta större ansvar inom PR- och medierelationer.

 


 

Björn Mogensen mentor inom PR

 

December 2016: Vi är stolta att hälsa PR-veteranen Björn Mogensen välkommen som mentor inom Mentor Academies. Björn har 25 års erfarenhet från arbete med PR och medierelationer och kommer att vara mentor inom vår Communication Academy. Ett av de program som Björn kommer att leda är just PR & Medierelationer där deltagare kan räkna med många goda råd från en erfaren PR-expert.

 

Influencer Marketing inom kommunikation


När en kurs hos Mentor Academies avslutas är det bara början. För genom Mentor Academies får du efter avslutad kurs tillgång till ett nätverk av likasinnade, andra som har gått samma typ av kurs som du och fler mentorer med expertkunskap. Nätverket har du tillgång till via Linkedin-grupper och då och då bjuds det även in till föreläsningar och andra typer av träffar inom ditt område.

Jonas Fridman ny Mentor inom Management


När en kurs hos Mentor Academies avslutas är det bara början. För genom Mentor Academies får du efter avslutad kurs tillgång till ett nätverk av likasinnade, andra som har gått samma typ av kurs som du och fler mentorer med expertkunskap. Nätverket har du tillgång till via Linkedin-grupper och då och då bjuds det även in till föreläsningar och andra typer av träffar inom ditt område.

gallery/jonasfridman

Jonas Fridman

gallery/emil holmström sv

Emil Holmström

gallery/emilie bravo sv

Emilie Bravo

gallery/björn mogensen sv2

Björn Mogensen

gallery/bredbild