Vi bygger världens ledande Mentorplattform

gallery/mentor logotyp


Dra nytta av kraften i Mentorskap
 

Tänk på all den gedigna kunskap som utvecklas och förfinas över tid genom studier, arbete, möten, reflektion, misslyckanden och succéer. Den kunskapen, den unika expertkunskapen som bara finns hos den med erfarenhet, tar vi på Mentor Academies tillvara på och för vidare genom vår unika plattform för kunskapsutbyte.

Många studier visar att coaching och mentorskap är den främsta formen av kompetensutveckling. Att lära från och inspireras av experter, i rätt takt och i en miljö som stöttar reflektion och eftertanke, är en både effektiv och inspirerande form av kompetensutveckling.

På Mentor Academies kopplar vi ihop medarbetare som har behov av kompetens- och kunskapsutveckling med erfarna experter, mentorer. Det sker genom våra mentorprogram där deltagaren får stöd av en struktur och litteratur som betonar reflektion kring den egna rollen och hur nya kunskaper och insikter bäst kan appliceras på företaget/organisationen. Det blir en mycket verksamhetsnära utbildning som inte bara ger deltagaren nya kunskaper – det ger direkt och konkret nytta i yrkesrollen och i verksamheten.

Mentorprogrammen ger en effektiv utbildning där deltagaren kan fortsätta att arbeta som vanligt genom hela programmet, och får ett bollplank i mentorn. Vårt mentorsystem gör det även möjligt att skapa interna mentorprogram, för att effektivt dela kunskap i organisationen och skapa struktur samt dokumentation vid överlämningar. Det blir ett verktyg för kunskapsdelning i anpassad form.

Varmt välkommen till Mentor Academies!

Niklas Borgsved
CEO
niklas.borgsved @ mentoracademies.se
0733-40 36 70

Dan Haneklint
CMO
dan.haneklint @ mentoracademies.se
0708-15 12 43

"Våra mentorprogram följer
en tydlig struktur och leds
av mentorer med expertkunskap 
och gedigen erfarenhet"

"Vår mentorplattform är ett
verktyg för att effektivt dela kunskap i organisationen och 
få kunskap från externa experter"

gallery/bredbild

Få en presentation om våra Mentorlösningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn:  
Företag  
E-post:  

Fyll i så skickar vi en presentation via e-post

gallery/dan haneklint
gallery/skärmavbild 2016-11-17 kl. 23.28.31