Anders Krantz har en lång och gedigen erfarenhet från arbete med International Affairs och EU-relationer, inkluderande internationell affärsutveckling. Anders är väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och är mentor för ledande befattningar. Anders är även stöd till företag i startup-skede som söker etablering och stöd inom EU samt internationella samarbeten.

Anders Krantz

Bakgrund:

 

  • International Business Development,
    International and EU affairs, LFV

  • Senior Advisor, Business Consulting, Sweco

  • Director, head of unit, International advisory services, PWC

  • Director, head of unit, International business consulting, KPMG

  • Senior manager, management consulting, Teknologisk Institut

  • Director, Head of EIC, Business Consulting, European Commission

  • Head of EU affairs, Malmö Stad

Exempel på Mentorprogram:

Affärsutveckling
EU-relationer
International Affairs

gallery/anders krantz

Få förslag på Mentorprogram med Anders!

Namn:  
E-post:  
Företag (frivilligt):  
Ditt behov av mentor:  

Fyll i formuläret här intill så återkommer vi till dig med ett förslag på mentorprogram anpassat för ditt behov. Du kan själv välja att göra förändringar i programmet och väljer sedan om du vill genomföra det.

 

Förslaget är kostnadsfritt och innebär inga förpliktelser från din sida.

 

Kostnaden för att genomföra ett mentorprogram är normalt 3 000 kr per möte. Vanligt är att man genomför ett möte varannan månad under en period, men mentorn finns också tillgänglig som bollplank däremellan.