Håkan Odell har en lång och gedigen erfarenhet från arbete med verksamhets-, ledarskaps- och medarbetarutveckling.

Han har själv arbetat som ledare och chef i snart 30 år och har en djup kunskap inom IT- och Telekom-branschen där han verkat under den största delen av sitt yrkesliv.

 

Håkan är mycket väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och organisationer, och är rådgivare för personer i ledande befattningar inklusive chefer som är
ledare för andra chefer.

Håkan Odell

Bakgrund:

 

  • Senior Management Consultant, KnowIT

  • Mentor, Almi Företagspartner

  • Management Consultant, van de Voorde Consulting AB

  • Management Trainer, Framsikt Teamutveckling

  • Senior Manager - Senior Advisor, TeliaSonera

  • Senior Manager of Business Development, TeliaSonera

  • Steering Committee Member, Invest in Sweden Agency

  • Vice President - Business Unit Director, TeliaSonera

  • Partner and Telia representative, OTC

  • CEO and Chairman of the Board, Audio Media AB

Exempel på Mentorprogram:

Ledarskap
Affärsutveckling
Verksamhetsutveckling 
Organisationsutveckling
Produktutveckling
Affärsplanering

gallery/håkan odell sv

Få förslag på ett Mentorprogram med Håkan!

Namn:  
E-post:  
Företag (frivilligt):  
Ditt behov av mentor:  

Fyll i formuläret här intill så återkommer vi till dig med ett förslag på mentorprogram anpassat för ditt behov. Du kan själv välja att göra förändringar i programmet och väljer sedan om du vill genomföra det.

 

Förslaget är kostnadsfritt och innebär inga förpliktelser från din sida.

 

Kostnaden för att genomföra ett mentorprogram är normalt 3 000 kr per möte. Vanligt är att man genomför ett möte varannan månad under en period, men mentorn finns också tillgänglig som bollplank däremellan.