gallery/mentor logotyp

Experts in making you Experts

Karl Schultz har en lång erfarenhet från arbete med digitala strategier, digital affärsutveckling och digital omställning. Karl är väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och är rådgivare för ledande befattningar.

gallery/karl schultz webb

Karl Schultz

Bakgrund:

 

 • CEO, R2K Ventures

 • Board Member, SIQ – Institutet för Kvalitetutveckling

 • Styrelseordförande, Konduo

 • Styrelseordförande, Weelia Enterprise AB

 • Board Member, EPSI Rating Group

 • Styrelseledamot, Sofrosyne

 • Partner, KnowIt Business Growth

 • Vice President - Head of strategic initiatives, TeliaSonera

 • Head of Networks, TeliaSonera

 • Vice President, TeliaSonera Broadband Technology

 • Director of Customer Care - Nordics, TeliaSonera

 

Expert inom:
Digital strategi

Digital transformering
Digital affärsutveckling
Innovation
Produktutveckling
Ledarskap

Gör förfrågan för att träffa Karl

Namn:  
Företag:  
E-post:  
Vill diskutera:  
gallery/1timme