gallery/mentor logotyp

Experts in making you Experts

Martin Ödman är expert på relationsmarknadsföring och att dra nytta av de digitala kanalerna i marknadsföring och kommunikation. Martin har en lång erfarenhet av roller inom framförallt B2B-marknadsföring där han har utvecklat kommunikationen och RM-arbetet, bland annat genom innehållsstrategier, digitala plattformar och innovativa koncept för att bryta ny mark. Martin är väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och är rådgivare för ledande befattningar.

Martin Ödman

Bakgrund:

 

  • Digital Dialogue Manager, Veidekke Bostad

  • Social Media Manager, PwC

  • Head of digital marketing, NCC Housing

  • Digital Manager Nordics, GSK

  • Strategist, Ottoboni

Expert inom:

B2B-marknadsföring
Relationsmarknadsföring
Digital strategi
Sociala Media

gallery/martin ödman sv

Gör förfrågan för att träffa Martin

Namn:  
Företag:  
E-post:  
Vill diskutera:  
gallery/1timme