gallery/mentor logotyp

Experts in making you Experts

Peter Lapalus är expert inom lösningsarkitektur, systemutveckling och systemintegration. Han har lång och gedigen erfarenhet av IT-projekt och rollen som CTO inom såväl större som mindre verksamheter. Peter har även gedigen kunskap och erfarenhet av tekniska plattformar inom sociala media samt datadriven marknadsföring. Peter är väl insatt i hur beslutsprocesser och ledningsarbete fungerar inom större företag och är rådgivare även 
för ledande befattningar.

Peter Lapalus

Bakgrund:

 

  • Partner & CTO, Odyssey AB/Odyssey Online Inc

  • Founding Partner, CTO, The Amazing Society

  • Project Manager, Digital Services, Swedavia AB

  • Solution Manager, ECM External Web

  • Solutions, Lantmännen

  • Project Manager and Solution Manager, IT, Ragn-Sells AB

  • System Architect and CTO, Cloud Nine AB

Expert inom:

IT-arkitektur/Lösningsarkitektur
Systemutveckling
Systemintegration och dataflöden
Sociala plattformar
Datadriven marknadsföring

gallery/peter lapalus

Gör förfrågan för att träffa Peter

Namn:  
Företag:  
E-post:  
Vill diskutera:  
gallery/1timme