Följ oss på LinkedIn
för nyheter och möjligheter, både som mentor och adept

Några av våra uppdragsgivare:

Mentorskap inom företag

Vi erbjuder mentormodeller för företag, där erfarna medarbetare för vidare sin kunskap, och där nya medarbetare får en mentor för att få en riktigt bra start på sin anställning. Ni betalar en licenskostnad per månad för mentormodellen.

För vidare erfarenheter och ge era nya medarbetare en riktigt bra start!

Det är många företag och organisationer som har upptäckt mentorskapets styrka när det kommer till att utveckla individer, avdelningar och verksamheter. Har ni?

Att arbeta strukturerat med mentorskap innebär att kunskap identifieras, paketeras och förs vidare inom organisationen på ett effektivt sätt. Det lyfter både enskilda medarbetare i sina roller och organisationen som helhet. Nya medarbetare kan t ex effektivt slussas in i verksamheten och genom mentorskapet inte bara få vägledning i sin roll utan också på ett naturligt sätt få del av företagskultur och värderingar från kollegor som varit med ett tag.

Vi hjälper organisationer att utveckla interna mentorprogram.
Med vårt beprövade mentorupplägg får ni stöd kring strategi, målsättningar, programformat och dokumentation. I vårt upplägg ingår även coachning och utbildning av de som ska vara mentorer
– att man har mycket erfarenhet och kunskap innebär inte per definition att man också är bra på att förmedla den. En av de mest centrala delarna av ett väl fungerande internt mentorprogram är just att mentorerna får rätt utbildning och verktyg för hantera mentor-adept relationen.


I de flesta organisationer finns en stor men ofta outnyttjad potential i den kunskap och erfarenhet som finns hos medarbetarna. Utan ett strukturerat och medvetet arbete kring dessa frågor riskerar både specialistkunskap och företagskultur att bli kvar hos den enskilda individen istället för att delas och spridas i organisationen.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur mentorskap kan bli en viktig pusselbit för just din organisation!

Namn  
Företag  
E-post  

Beställ vår presentation om mentorskap
och de positiva affärseffekterna inom företag

Niklas Borgsved
CEO
niklas.borgsved @ mentoracademies.se
0733-40 36 70

För frågor och mer information: