Mentor - För en hållbar värld

Hållbarhetsbloggen

Konsulter inom
hållbarhetsanalyser och strategier
med tydligt klimatperspektiv

Hållbarhet är numera en kritisk fråga och en avgörande konkurrensfaktor 
för många verksamheter. Men det kan vara ett komplext område att ta sig an.

Hur genomför ni beräkningar och analyser som är korrekta 
och relevanta för er verksamhet? Vilka standarder och certifieringar 
är mest avgörande för er? Vilka risker och möjligheter finns vid horisonten? 
Hur utvecklar ni en strategi som går att förverkliga i er organisation?
 

Mentor hjälper företag och organisationer att genomföra hållbarhetsanalyser 
och utveckla hållbarhetsstrategier som stärker verksamheten.
Vi utgår ifrån klimatperspektivet inom hållbarhet och är inriktade 
på standarder som GHG, PAS 2050 samt ISO14001.

Våra tjänster

Hållbarhetsberäkningar (GHG, PAS 2050)

 

Hållbarhetsmål och rapportering (GHG, PAS 2050, ISO, TCFD, SBTi)
 

Hållbarhetsanalys S.W.O.T.
 

Hållbarhetsstrategi för standard/certifiering (GHG, PAS, ISO)


Vi använder effektiva processer och verktyg för att tillhandahålla
anpassade tjänster för såväl mindre som större verksamheter.

Har du en fråga inom Hållbarhetsarbete?

Ställ din fråga här så får du svar från oss, eller kontakta oss gärna direkt enligt nedan.

Din e-post  
Din fråga  

Ta kontakt med oss

Mentor drivs av Niklas Borgsved och Dan Haneklint, som är utbildade inom 
Hållbarhet och beräkningsstandarder, tillsammans med ett nätverk av experter med specifika kunskaper inom olika delområden av Hållbarhetsarbetet, samt olika branscher.

Dan Haneklint
dan.haneklint@mentoracademies.se
Mobil: +46-708 15 12 43
LinkedIn: linkedin.com/in/haneklint

Niklas Borgsved
niklas.borgsved@mentoracademies.se
Mobil: +46-733 40 36 70
LinkedIn: linkedin.com/in/borgsved

Vi hjälper företag och organisationer att genomföra hållbarhetsanalyser och utveckla hållbarhetsstrategier som stärker verksamheten. Få stöd med standarder/certifiering inom GHG, PAS 2050 och ISO14001.

Få nyheter och inspiration
i vår Hållbarhetsblogg